Obchodní podmínky

Rezervace prostor na víkendové a nahodilé akce
je platná pouze po uhrazení zálohy. 
Úhrada za pronájem prostoru probíhá na základě vydané faktury a takto: 
1. část - 50% úhrada z celé částky 2 měsíce před konáním akce, bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2211770856/6210. Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce. Zbývající část je hrazena 30 dní před konáním akce bezhotovostně na podnikatelský účet provozovatelky č. 670100 - 2211770856/6210. Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce. 

NEBO 100% úhrada bezhotovostně na podnikatelský účet č. 670100 - 2211770856/6210.
Do zprávy pro příjemce organizátor uvede své jméno a termín jeho akce.

Při pravidelné spolupráci lze zbývající část ceny uhradit po domluvě v den konání akce v hotovosti. 

Rezervace prostor na programy s dlouhodobou platností
např. pravidelná cvičení, tance, semináře, přednášky konané s pravidelností např. 1x týdně, 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc, hradí se vždy 1 měsíc dopředu a bude Vám zaslána Dohoda o užívání prostor na dobu určitou či neurčitou.
Platbou si rezervujete svůj čas a den. Při zrušení je záloha nevratná nebo můžete za sebe poslat náhradu.

Storno podmínky
bez ohledu na důvody zrušení obchodní dohody:
- při zrušení termínu déle než 2 měsíce před konáním semináře vám bude z celkové platby vráceno 90 % do 30 dní.
- při zrušení termínu déle než 40 dní před konáním semináře vám bude z celkové platby vráceno 50% do 30 dní.
-při zrušení termínu déle než 30 dní před konáním semináře, bude vám účtována plná částka za pronájem prostor. Je možné za sebe zajistit náhradu.

Jakékoliv poškození majetku či vybavení nebo jeho ztrátu hradí pořadatel akce v plné výši. Zodpovídá rovněž za klidný chod akce a zajištění prostor v případě delších víkendových akcí.