Akce ve Studiu

Čt 13.06.2019

Kundalini meditace alá Loona

Otevřený cyklus večerů pro ženy věnovaný kultivaci 4 rovin osobnosti pro jemný vzestup Síly Kundalini, Hadí síly s Lucií.

Termín: 13.6. 
Čas: 18,30 -  21h.
Cena:  350 Kč platba na místě.
Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha -  Karlín, www.loona.cz
Lektorka: Lucie Kupcová
Kontakt pro storno účasti: Karolína - tel.: 607543580 pouze po sms nebo lektorky@loona.cz

Tyto večery jsou věnované kultivaci osobnosti a těla pro jemnější vzestup životní síly, Hadí síly, Kundalini, Shakti. Síla, která námi proudí a při vzestupu očišťuje jednotlivá energetická centra až dosáhne svého vrcholu. Tuto Sílu máme v sobě umístěnou v éterickém těle, oblast kostrče, všichni, ať už si to uvědomujeme, věříme tomu či nikoliv. Tato Síla je u mnohých zatím neaktivní, avšak pomalu se aktivace nebo -li probuzení Kundalini stává čím dál více u lidí častější. 

Tyto večery mají záměr očišťovat čakry, jemně uvolňovat blokády fyzické i psychické a tak spolupracovat laskavě, jemně a bezpečně s touto Silou pro každou účastnici.
Cvičení, tance, práce s dechem mohou účastnici pomoci tuto Sílu, která je již u ní aktivní, postupně bezpečně přijímat a praktikovat tak nadále v soukromí. 

Ženy, jejichž Kundalini není aktivní/probuzená, se mohou tak jemně připravovat na Čas, který je určen u nich k vzestupu. Pomůžou jim zrychlit či usnadnit proces sebepoznání a očišťovat svá energetická centra postupně tak, aby při vzestupu Kundalini byla cesta průchodnější, tzn. jemně, bezpečně a pro postupnou integraci v osobnosti (mysl, emoce).

Určeno také ženám, které chtějí uvolnit v bezpečném prostředí přebytečnou, nahromaděnou energii v těle nebo se naopak zenergetizovat, jde o harmonii energie v těle. Uvolnit blokované či ztuhlé části v těle, pustit myšlenky/nahlížet svou Mysl, uvolnit emoce z prožitého dne pro klidný spánek a pocit míru v sobě, pro jasnou, čistou Mysl a rozvoj Vědomí sama sebe sebepozorováním. 
Pro ženy, které potřebují pravidelná setkávání, vhodná cvičení usnadňující průchod této Síly v těle a podporu např. v procesu psychospirituální krize.

Lekce jsou jemné, ve velké pokoře k této Síle a bez akceptace jakéhokoliv překračování svých hranic a sil. Zodpovědnost je zde oboustranná. Mám zodpovědnost za kvalitu své práce, způsob provázení, účastnice má zodpovědnost za své chování a jednání. Je to vzájemná spolupráce a respekt.
Tento cyklus NENÍ o úmyslném probouzení/uvolňování této Síly. Pokud vás tato Cesta volá, je třeba vyhledat či nechat k sobě přijít Mistra, Gurua, který vás provede a jste pod Jeho ochranou.
Pokud se již tak účastnici stalo, ať už spontánně, životní událostí nebo praktikováním duchovních cvičení, mohu být průvodcem zvědomování, podporou tímto procesem tam, kde jsem já.

Zahrnuje různé formy pohybových i statických meditací, cvičení. Např. pránajáma, taneční pránajáma, uzemňovací techniky, Kundalini meditace (a jiné Osho meditace), Nadabrahma, No dimension, Sufi meditace, taneční meditace, modlitby, tanec vzorců osobnosti a archetypů apod. Na každý večer bude zvolena jiná forma očišťování a zvolena dle skupiny. Součástí je debatní kruh inspirací, doporučení a tipů.

Vycházím z vlastní dlouholeté praxe a zkušeností. Provázím tak, jak jsem právě připravena a tam, kde se nyní já ve vzestupu Kundalini nacházím.

16.5. - téma 6. čakra - intuice, vhled, pozorovatel
13.6. - téma 7. čakra- Vyšší Já, spojení, energetický okruh země - vesmír

PŘIHLÁSIT SE