Rekvalifikační kurz Loona dance pro dívky- odborná veřejnost

Loona dance scholas

Loona dance pro dívky 9 - 14 let.
Jedná se o nový akreditovaný program pro pedagožky či jinou odbornou veřejnost s pedagogickým minimem, roční výcvik tance Loona dance pro dívky 9 - 14 let ve školách.

Více informací bude uvedeno do k. dubna.
Otevření přihláškám - počátkem května.
Výuka roční výcvik - leden 2021